Participate to our

Events

We host events focusing on the Middle East and Finland, covering topics such as culture, history, people, nature, and business.
Järjestämme Lähi-itään ja Suomeen liittyviä tapahtumia, joissa käsitellään kulttuuria, historiaa, ihmisiä, luontoa ja liiketoimintaa.

27 February 2024

The event will delve into the history of Baghdad, comparing the original layout with today’s developments. It will cover aspects such as people, culture, business, and daily life in the city. Mr. Faisal AL-Fairs will be in charge of the entire presentation and photos. The event is open to all members and outside guests who are interested in this topic. For details regarding the time and location refer to and click the poster above.

Tapahtumassa perehdytään Bagdadin historiaan ja verrataan alkuperäistä ulkoasua tähän päivään kehitykseen. Katsaus kattaa muun muassa  ihmisiä, kulttuuria, liiketoimintaa ja kaupuungin arkielämää. Faisal Al-Fairs vastaa  esityksestä ja valokuvista. Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille jäsenille ja  vieraille. Katso lisätietoja ajasta ja paikasta ja napsauttamelle yllä olevaa kuvaa.

23 April, 2024

The event aims to explore the rich history of Petra in the Kingdom of Hashemite of Jordan, providing a comprehensive comparison between its original layout and the current developments. The discussion will encompass various aspects including the historical significance, architectural elements, economic value in terms of tourism, the local community residing nearby, and the surrounding natural environment. The history segment will be presented by Mrs. Päivi Miettunen, while Mr. Faisal AL-Fairs will showcase his photography skills. This event warmly welcomes all members and external guests who have a keen interest in this captivating topic. For details regarding the time and location refer to and click the poster above.

Tapahtuman tarkoitus on tarkastella Petran rikasta historiaa Jordanian  kuningaskunnassa ja tutustua sen alkuperäistä ja nkyistä ulkoasua . Keskustellassa käsitellään erilaisia ​​näkökohtia, kuten historiallinen merkitys, arkkitehtoniset elementit, taloudellinen arvo matkailun kannalta, lähistöllä asuva paikallinen yhteisö ja ympäröivä luonto. Historia-osion esittelee FT Päivi Miettunen, ja Faisal AL-Fairs esittelee valokuviaan.  Tapahtumaan toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi kaikki jäsenet ja u vieraat, jotka ovat kiinnostuneita tästä kiehtovasta aiheesta. Katso lisätietoja ajasta ja paikasta ja napsauttamalla yllä olevaa kuva.

5 May, 2024

This is a small social gathering during Ramadan for those who are interested. Guests will have the opportunity to savor delicious Moroccan cuisine and immerse themselves in a Moroccan-themed environment, complete with a brief competition testing knowledge about Morocco. The event will take place at the Lockan Helsinki cultural center, where Mr. Faisal AL-Fairs is currently showcasing his photography exhibition titled ”Taipei Blend of Nature and Architecture.” For details regarding the time and location refer to and click the poster above.

Tämä on pieni sosiaalinen yhteisöllinen ramadanin aikana kiinnostuneille. Vieraat pääsevät maistamaan herkullisia marokkolaisia ​​ruokia ja uppoutumaan marokkolaisaiheiseen ympäristöön sekä kokeilemaan lyhyttä visaa Marokosta. Tapahtuma järjestetään Lockan Helsingin kulttuurikeskuksessa, jossa Faisal Al-Fairsin  on parhaillan esillä valokuvanäyttely “Taipei Blend of Nature and Architecture”.  Katso lisätietoja ajasta ja paikasta ja napsauttamalla yllä olevaa kuvaa.

June, 2024

Expected in early September in EU office hall

September, 2024

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis nec a odio.

November, 2024

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis nec a odio.

Scroll to Top